OPC är Palm & Partners unika metod för att du med tre steg ­ska ta dig till nytt jobb. Läs mer nedan om varje steg.

OPC Steg 1 – vi leder dig framåt

Skaffa ett jobb via Palm och Partners OPC steg 1

OPC Steg 2 – Vi går bredvid dig

Skaffa ett jobb via Palm och Partners OPC steg 2

OPC steg 3 – Du leder, vi stöttar

Skaffa ett jobb via Palm och Partners OPC steg 3

Nedgång i efterfrågan kan leda till behov av nedskärningar bland personalen. En snabb positiv utveckling kan leda till stort behov av kompetensväxling.
Båda scenarierna skapar stora problem vid omställningen.

Det här hjälper vi dig med när uppsagd personal behöver stöd

Vi ger professionellt och engagerat stöd vid avveckling eller omplacering av personal. Vi fångar upp, ser till individernas kvaliteter och leder dem vidare mot nya jobb. Vårt stöd för företagsledningen har visat sig viktigt vid större omställningar för att alla inblandade ska må så bra som möjligt.

Därför Palm & Partners när uppsagd personal behöver stöd

• Professionellt stöd för företagsledning och för medarbetare att komma vidare i yrkeslivet.
• Vi har mångårig erfarenhet vid avveckling av personal från ett antal olika branscher.
• Våra insatser förbättrar markant våra uppdragsgivares goodwill.

Är du arbetssökande? Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?
Då är den nya tjänsten Stöd och matchning till för just dig.

Vad är Stöd och matchning?

Stöd och matchning är en tjänst från Arbetsförmedlingen som vissa utvalda företag – såsom Palm & Partners – får erbjuda. Du väljer själv vem du vill ska hjälpa dig.
Stöd och matchning finns till för att hjälpa dig att hitta ett arbete. Dina förutsättningar avgör vad tjänsten innehåller.

Ta vår hjälp med din outplacement. Vi har fokus på att
varje individ ska få det stöd som just de behöver

Vi jobbar utifrån en beprövad process för stöd och vägledning åt varje individ. Den baseras på en handlingsplan för att hitta en bra framtida yrkesinriktning. Varje insats är individuellt inriktad för att ge långsiktiga lösningar. Exempelvis kan vi bistå med affärsplaner och andra strategidokument för medarbetare som önskar starta egen verksamhet.

Vår outplacement är indelad i sju effektiva steg.

1. Introduktion

Vi börjar med att titta på nuläget, vilka förväntningar och behov som finns, rätar ut frågetecken och upprättar en tidsplan.

2. Kunskapsinventering

Vi går igenom vad som gör varje individ unik, såsom anställningar, utbildningar, fritidsintressen och andra erfarenheter.

3. Självinsikt

Vi genomför tester och djupintervjuer, och ger återkoppling utifrån dem.

4. Swot-analys

Vi analyserar ambitioner, värderingar, vad vill jag, vad kan jag, inriktningar och ger återkoppling till individen.

5. Handlingsplan

Vi upprättar en plan med mål på lång och kort sikt. Vi planerar aktiviteter och hur uppföljningen ska se ut.

6. Återkoppling

Varje individ får återkoppling av oss. Vi utgår från den upprättade handlingsplanen och justerar utifrån marknadsläget.

7. Fortsatt dialog

Vi följer upp och coachar varje individ under hela outplacementperioden vad gäller handlingsplanen och hur marknaden ser ut.

 

Du kan känna dig trygg med oss. Vi har mycket lång erfarenhet av omställningsprocesser och är auktoriserade av Bemanningsföretagen.

Bemanningsföretagen är en branschorganisation inom uthyrning, omställning och rekrytering med hårda krav för att företag ska bli auktoriserade.

Vi har över 35 års erfarenhet av att hjälpa både små och stora företag vid omställning. Våra kunder har en trygg samarbetspartner i oss för att hjälpa sina medarbetare på bästa sätt. Auktorisationen understryker detta faktum.

För dig som kund

Vår auktorisation är ett kvitto på att 

• vi är en seriös och pålitlig samarbetspartner

• vi följer kollektivavtalen i din bransch

• vi tänker långsiktigt i våra relationer, både med er och med er personal

För dig som medarbetare

Vår auktorisation är ett kvitto på att

• du tryggt kan lita på att vi har rätt kompetens och hjälper dig på bästa sätt

• vi hanterar all information konfidentiellt och diskret

• vi följer de kollektivavtal som finns i den bransch du arbetar i

• vi har en ansvarsförsäkring

• vi menar allvar med att vi är engagerade i att du ska trivas på din arbetsplats

Här kan du se alla krav som ställs på Palm & Partners som auktoriserat omställningsföretag.

Mer information om vår auktorisation

www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer

www.tryggbemanning.se

Erik Holmström kan allt om omställning, outplacement och utveckling av ledare och team

Jag heter Erik Holmström och jobbar på Palm & Partners.

Kontakta mig på 0705-98 51 73 eller med e-post om du har frågor.

Vänliga hälsningar

Erik Holmström